EU 60336 - Neurisium ICIP (Covid 19)

Tootearenduse Hõlbustamise Platvorm

Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise võimaluste analüüs

Praktiline väärtus 2 kuuga

EAS toetab rahaliselt 5000 kuni 15000 euroga.

Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust digitaliseerimise ja automatiseerimise kasutuselevõtu
mõjudest ning aidata seeläbi planeerida investeeringuid lisandväärtuse kasvatamiseks ja protsesside tõhustamiseks.

Digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika annab ülevaate ettevõtte juhtkonnale hetkeseisu kohta ning konkreetsed soovitused tegevuste osas koos hinnangulise tasuvusaja ning mõjuga ettevõtte majandusnäitajatele.

Kogu protsess võtab aega umbes 6 nädalat ning selle käigus on koormus ettevõtte võtmeisikutele minimaalne, kuna enamus tööd teevad ära NEURISIUM-i tootmise- ning automatiseerimise konsultandid.

EAS-i digidiagnostika läbiviimise ajakava ning tööjaotus NEURISIUM-i ja tööstusettevõtte vahel.
Digidiagnostika läbiviimise ajakava ning tööjaotus.

Diagnostika tulem

Digidiagnostika käigus vaadatakse üle kõik ettevõtte põhiprotsessid ning kirjeldatakse tootmisega seotud kitsaskohad ning nende lahendamise viisid, läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise.

Tulem antakse üle inglisekeelsena või soovi korral eestikeelsena.

Tulemiks on praktiline raport, kus on väljatoodud tegevuskava koos konkreetsete soovitustega (lisatud maksumuse- ning tasuvusaja hinnangud). Tulemit presenteeritakse ettevõtte juhtkonnale ning see on valmis esitamiseks EAS-ile.

Järgnevad meetmed

Eelduste kohaselt 2019 aastal avatava meetme eesmärk on tootmisprotsesside digitaliseerimine ja automatiseerimine ning Eesti ettevõtete toodangu välisriikidesse eksportimise toetamine.

Digidiagnostika läbinud ettevõted on eelisseisus avatavast meetmest toetuse saamisel.

KAMPAANIA

Märtsis 2019 digidiagnostika tellijad saavad valida kahe lisapaketi vahel (väärtuses 5000€):

Peamiste tööstuse KPI-de visualiseerimine
  • Luuakse Teie ettevõtte põhine juhtimis töölaud (dashboard) peamiste mõõdikute kuvamiseks ja analüüsiks
  • Microsoft PowerBI või Tableau (omal valikul) kasutusõigus 3. aastaks
OEE mõõtmine ja visualiseerimine
  • Seadmete tõhususe hindamise riistvara kahele seadmele kolmeks aastaks
  • Võimaldab saada reaalajas ülevaate tootmisprotsessist koos mõõdikutega

Järgmised sammud

Lisage enda ettevõtte kontaktinfo, et saaksime leppida kokku kohtumise või telefonikõne aja NEURISIUM-i tootmise- ning automatiseerimise konsultantidega.

Siia peaks panema mingi vormi

Ettevõtte nimi

Kontaktisik ja e-mail

Tarmo Saidla
Tarneahela digitaliseerimise ekspert

Joonas Nurk
Digitaliseerimise tootejuht

Marius Arras
Äriprotsesside arendusjuht / partner

Projekti Lühikirjeldus

Loodav omatoode (ICIP) on platvorm, mis võimaldab autotööstuse tarneahelas osalevatel ettevõtetel oluliselt vähendada uute toodetega turule tuleku aega ning saada seeläbi oluline konkurentsieelis. Autotööstusess on uue toote (uue auto mudeli) väljatöötamise aeg 2-5 aastat. Tegu on ajaga, mis kulub seeriatootmiseni jõudmiseni. Peamine keerukus ning sellest tingitud ajakulu tuleneb äärmiselt suures erinevate osapoolte arvus, kelleks on erinevad välised tarnijad (Tier1, Tier2 Suppliers).
Väljakutseks on mitmete väliste tarnijatega koos- ning kooskõlas, erinevate komponentide tootmiseks efektiivseima viisi leidmine ning seejuures ühesuguse kvaliteedi tagamine. Keerukust lisab erinevates geograafilistes asukohtades asuvad erinevad tarnijad, kellede toodangu lõpptulemi kvaliteet peab olema läbivalt ühesugune.

Eesmärk

Probleem mida ICIP lahendab on uute toodete arendusprojektidega, seotud andmete ning töövoo kokkuviimises, sest suur osa aega kulub erinevate osapooltega andmete vahetamisele ning nende andmete interpretatsioonist tulenevate täpsustustega seonduvale. Lisaks erinevatele osapooltel ülesannete jagamisele ning ülevaate saamisele, kelle taga oodatakse.
Seetõttu kulub äärmiselt palju aega kirjavahetusele ning selgitustööle, mis info veel kelleltki puudu/laekumata on. Andmete interpretatsioonile ning osapoolte vahelisele strateegiliselt olulisele koostööle jääb seetõttu oluliselt vähem aega ning kogu protsess on aeglane ja kohmakas.

Oodatavad Tulemused

1. Müügitulu kasv
2. Oluline lisandväärtuse kasv ühe töötaja kohta.
3. Konkurentsivõime kasvatamine
4. Väärtusahelas ülespoole liikumine.

Projekti kogumaksumus: 590 663,00  EUR
Toetuse summa: 442 997,25  EUR
Oma ja kaasfinantseering: 147 665,75  EUR

Projekti toetavad Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Enterprise Estonia

Võta meiega ühendust